Muschii Laringelui

Muschii Laringelui

Muşchii laringelui formează două grupe, (extrisecă şi intrisecă), care din punct de vedere funcţional reprezintă o singură unitate.

Muşchii extriseci, reprezentaţi de muşchii sternotiroidian, tirohioidian şi constrictorul inferior al faringelui, imprimă mişcări întregului laringe. Acţiunea lor este completată de ceea a muşchilor omo-hioidian, sternohioidian, stilohioidian, stilofaringian şi digastric. Aceşti muşchi asigură poziţia laringelui faţă de faringe, prin ridicarea şi coborîrea laringelui sau fixarea lui într-o anumită poziţie. Muşchii extriseci participă la actul de deglutiţie, precum şi la cel de fonaţie, deşi în ultimul caz rolul lor este secundar şi puţin evident.

Muşchii intriseci au extremităţi fixate pe cartilajele şi ligamentele laringelui, imprimînd acestora diferite mişcări. Ei acţionează ca unităţi funcţionale sub formă a două sisteme: Primul sistem, filogenetic mai vechi, are rol de a închide laringele, evitînd pătrunderea alimentelor în căile aeriene inferioare; Al doilea sistem, filogenetic mai tînăr este substituit funcţiei fonatorii.

După acţiunea lor, muşchii intriseci se împart în trei grupe:

1. Muşchi dilatatori ai orificiului glotic sau abductori ai plicilor vocale . Aceştea sunt reprezentaţi de muşchii cricoaritenoidieni posteriori, care se inserează pe apofiza musculară a aritenoizilor şi pe faţa posterioară a cricoidului. În momentul contracţiei aceşti muşchi cu punct fix pe cricoid acţionează prin rotaţia aritenoidului, deplasînd posterior apofiza musculară. În consecinţă apofiza vocală este trasă în afară, iar plica vocală cu care se solidarizează se îndepărtează de linia mediană. Concomitent cu mişcarea de rotaţie a aritenoidului are loc înclinarea laterală a acestuia, cu lărgirea spaţiului interaritenoidian şi punerea în tensiune a pliului ariepiglotic.

{youtube}a4nzBA4KX5g{/youtube}

2. Muşchii constrictori ai orificiului glotic sau adductori ai plicilor vocale.a) .Muşchiul cricoaritenoidian lateral este antagonistul crico-aritenoidului posterior. El se inserează pe apofiza musculară a aritenoidului şi pe faţa externă a cricoidului. În momentul contracţiei ea punct fix pe cricoid şi roteşte aritenoidul astfel: apofiza musculară este deplasată anterior, iar apofiza vocală intern, ca rezultat are loc apropierea plicilor vocale de linia mediană. În acţiunea sa acest muşchi este sprijinit de porţiunea laterală a muşchiului tiroaritenoidian, situat deasupra lui, pe faţa internă a aripii cartilajului tiroid. Prin acţiunea comună a acestor muşchi se produce închiderea glotei ligamentare, delimitată de marginile libere ale plicilor vocale.b). un alt muşchi cu acţiune constrictoare este muşchiul interaritenoidian, numit şi ariaritenoidian sau transvers. În structura acestui muşchi se deosebesc două porţiuni: una transversală cu fibre orizontale, situată pe faţa posterioară a aritenoizilor, ce uneşte marginile externe ale acestora, şi cealaltă oblică, care încrucişîndu-se cu cea transversală uneşte aritenoizii între ei. Prin acţiunea sa muşchiul interaritenoidian apropie aritenoizii unul de altul, şi închizînd astfel porţiunea posterioară a glotei, denumită şi glota respiratorie sau cartilaginoasă, iar prin fibrele porţiunii oblice, care se interpătrund cele ale muşchilui ariepiglotic, asigură, strîmtoarea orificiului superior al laringelui.

3. Muşchiitensori ai plicilor vocale.

a). Muşchiul tiroaritenoidian se inserează anterior pe cele două treimi inferioare ale unghiului cartilajului tiroid, iar posterior pe apofiza vocală a aritenoidului. Este format dintr-o porţiune internă (muşchiul vocal), puternic dezvoltată, de forma unei prizme triunghiulare, situată în grosimea plicii vocale, şi o porţiune mijlocie, mai puţin dezvoltată (fibre tiro-epiglotice). Prin contracţia muşchiului tiroaritenoidian intern se produce scurtarea lui şi, prin urmare, încordarea pliciilor vocale.

b). Muşchiul cricoaritenoid uneşte tuberculul cricoidian cu marginea inferioară a cartilajului tiroid. Prin contracţia sa se produce deplasarea tiroidului în jos şi înaintea, astfel asigurîndu-se fixarea tiroidului şi o mai bună întindere a coardelor vocale.