HEMOSTAZA

HEMOSTAZA

Hemostază - oprire a unei hemoragii prin intervenţii chirurgicale sau prin reacţia de apărare a organismului. Prin definiție observăm că există două tipuri de hemostază:

 1. Hemostaza fiziologică(spontană)
  • Primară; (formarea trombului trombocitar)
  • Secundară (formarea trombului roşu);
 2. Artificială:
 • Provizorie;
 • Definitivă. 

Hemostaza fiziologică spontană este determinată de următorii factori:

- Factorul vascular;

- Factorul celular (trombocitar);

- Factorul plasmatic (sistema de coagulare şi anticoagulare).

La trauma vasului are loc vasoconstricţia cu dereglarea hemodinamicii şi crearea condiţiilor mai favorabile pentru crearea trombului. Anume dereglarea integrităţii vasului startează următoarele mecanisme de coagulare: celular şi plasmatic.

În mecanismul celular al hemostazei se deosebesc trei faze:

- I - adhezia trombocitelor – este determinat de modificarea potenţialului electric al vasului lezat şi în acest proces participă colagenul, glucoproteina Ib, factorul van Vilibrant, ionii de calciu şi alt. Această fază durează câteva secunde;

- II – agregarea trombocitelor;

 • Faza iniţială – iniţierea eliberării substanţelor biologic active: ADF, adrenalina, trombina;
 • Faza de agregare secundară – are loc activarea trombocitelor, formează metaboliţi cu acidul arahidonic şi secretează serotonin, care deminuiază fluxul sanguin către aria afectată;
 • Faza de formare a eucozanoidelor (nişte compuşi ce întăresc agregarea trombocitelor);

- III – formarea cheagului trombocitar – ca rezultat al interacţiunii trombocitelor agregate, trombinei şu a fibrinei.

Sistema de coagulare (mecanismul plasmatic)

Sistema de coagulare a sângelui este realizată de 13 factori ai coagulării. Cu excepţia a ionilor de Ca²+, factorului VIII, tromboplastinei şi a factorilor trombocitari toţi factorii de coagulare sunt sintezaţi în ficat.

Procesul de coagulare a sângelui este format din trei faze:

- faza I – faza de formare a tromboplastinei tisulare şi al sângelui;

- faza II – trecerea protrombinei în trombină;

- faza III – fomarea fibrinei.

În aşa fel se petrece hemostaza plasmatică. Dar sistema dată ar face posibil apariţie coagulării intravasculare al sângelui. Pentru prevenirea acestui fapt există câteva mecanisme:

- în stare obişnuită toţi factorii de coagulare se află într-o stare neactivă. Pentru iniţierea acestui proces este necesar activarea factorului Hageman (XII);

- în afară de procoagulanţi există şi inhibitori ai procesului de hemostază. Inhibitorul universal ce acţionează la toate fazele hemostazei – heparina este sintezat de către monocite (din ficat);

- sistema fibrinolitică – este o parte componentă al sistemei de anticoagulare, ce e responsabilă de liza chiagului de fibrină.

Balanţa armonioasă al acestor sisteme contribuie la faptul că sângele în normă circulă prin vase în stare lichidă şi cheaguri intravasculari nu se formează, necătând la faptul că permanent are loc formarea fibrinei parietale.