Esofagita corozivă

Esofagita corozivă

Prezintă o afecţiune a esofagului cauzată de ingestia accidentală sau voluntară a unor substanţe caustice: sodă caustică, acizi (sulfuric, azotic, clorhidric, acetic sau oxalic), sublimat, amoniac, cloroform, petrol etc. 

Ingestia substanţelor corozive este favorizată de: nesupravegherea copiilor, neglijenţa în manipularea şi păstrarea substanţelor corozive. Ingerarea substanţei otrăvitoare este urmată de contracţie spastică reflexă a esofagului, cu oprirea deplasării spre stomac a substanţei ingerate şi cu staza ei la nivelul strâmtorilor anatomice ale esofagului. Contactul prelungit al substanţei corozive cu esofagul generează o serie de leziuni. Majoritatea covârşitoare a esofagitelor corozice la noi în republică sunt generate de folosirea în scop suicid a acidului acetic concentrat.

Anatomia patologică. Caracterul, profunzimea, precum şi răspândirea procesului patologic depinde de natura substanţei corozive, cantitatea, concentraţia, consistenţa ei şi de timpul în care a acţionat această substanţă.

Deosebim 4 faze evolutive ale esofagitei corozive:

1. Prezenţa hiperemiei şi edemului mucoasei.

2. Apariţia ulceraţiilor şi necrozelor.

3. Dezvoltarea granulaţiilor.

4. Dezvoltarea cicatricelor stenozante.

Simptomatologia este în funcţie de felul substanţei corozive, de cantitatea ei, de intensitatea leziunilor şi de timpul care a trecut de la accident. Deosebim două forme clinice ale esofagitei corozive: gravă şi clinică moderată. In forma gravă, bolnavul se află în şoc traumatic, prezintă intoxicaţie, tahicardie, hipotonie, respiraţia este superficială, este palid, anxios, buzele sunt cianotice. Se atestă febră 39-41°C, vomă sanguinolentă, scaun hemoragie şi oligurie cu albuminurie sau chiar anurie. In debut tabloul clinic este mai puţin pronunţat, predomină odinofagia şi disfagia.

Tratamentul variază în funcţie de faza evolutivă a bolii şi include trei etape:

1. Asistenţa medicală de urgenţă.

2. Spitalizarea bolnavului în secţia de toxicologie sau de reanimare.

3. Spitalizarea bolnavului în secţia sau clinica O.R.L.

Obiectivele principale ale tratamentului sunt combaterea şocului şi, pe cât e posibil, anihilarea efectului nociv al substanţei corozive şi neutralizarea ei. Măsurile şi volumul terapiei medicale variază în funcţie de starea bolnavului, rezultatele investigaţiilor de laborator. Bolnavul se va alimenta parenteral. Se vor administra antibiotice pentru a preveni infecţiile secundare. Se administrează: sol.Promedoli 1%- 1-2 ml; sol.Atropini 0,1% -0,5-1 ml; sol.Dimedroli 1%- 1 ml; sol. Glucoazae40%-20ml. O mare importanţă are administrarea preparatelor vaso- şi cardiotonice; hormonilor corticosteroizi pentru normalizarea tensiunii arteriale şi combaterea şocului. Cel mai des se administrează Prednisolon, iar în cazuri grave Noradrenalină sau Mezaton (sol.Noradrenalini de 0,1% sau sol.Mezatoni - 1%); Poliglucinum 400-1200 ml în funcţie de starea bolnavului. în caz de necesitate se administrează sol.Strofantini 0,05%, 1 ml sau sol.Corglyconi 0,06% - 1 ml. Dacă starea generală a bolnavului permite, peste 5-7 zile acesta se transferă în secţia O.R.L. pentru tratament. Dilatarea esofagului se efectuează cu sonde din material plastic şi cu tuburi-sonde din peritoneu de bovine, propuse de prof. M.Gh.Zagarskih. Se administrează vitaminoterapia şi alte medicamente după necesitate.