Articles

Anestezia locală

Anestezia locală este dispariţia reversibilă a sensibilităţii locale. În prezent majoritatea intervenţiilor chirurgicale se efectuează cu anestezie generală. Totodată, practica clinică demonstrează, că cele mai perfecte metode de anestezie generală pot fi nsoţite de dezvoltarea unor complicaţii destul de grave.[…]

Read More

ANTISEPSIA

Antisepsia reprezintă un compartiment important al chirurgiei generale. Antisepsia – este un complex de măsuri orientate spre distrugerea microorganismelor în plagă, focarul patologic şi în organism în general. Remediile antiseptice pot crea condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea infecţiei, sau pot exercita acţiunea dăunătoare asupra microorganismelor.[…]

Read More

Antisepsia biologică

Esenţa antisepsiei biologice constă în (1) utilizarea preparatelor de origine biologică, care acţionează nemijlocit asupra microorganismelor, precum şi (2) utilizarea metodelor şi măsurilor ce majorează capacitatea organismului de a se opune infecţiei.[…]

Read More

Antisepsia fizică

Antisepsia fizică – este distrugerea microorganismelor prin intermediul metodelor fizice. Către metodele de antisepsie fizică se atribuie: (1) Material de pansament higroscopic. Introducerea în plagă a materialului de pansament higroscopic măreşte considerabil volumul exudatului evacuat.[…]

Read More

Apendicita Acută

Apendicita acută reprezintă inflamaţia apendicelui vermiform şi reprezintă cea mai frecventă urgenţă chirurgicală abdominală. Cunoscute din cele mai vechi timpuri, inflamaţia acută supurativă în fosa iliacă dreaptă se numeau – peritiflită- era atribuită inflamaţiei cecului. […]

Read More