Articole

Escariile

Escariile sunt un fel de necroză locală, limitata, cauzată de compresie îndelungata cu propria masă a corpului la pacienţii gravi ce sun nevoiţi sa stea culcaţi timp îndelungat.[…]

Read More

Esofagita corozivă

Prezintă o afecţiune a esofagului cauzată de ingestia accidentală sau voluntară a unor substanţe caustice: sodă caustică, acizi (sulfuric, azotic, clorhidric, acetic sau oxalic), sublimat, amoniac, cloroform, petrol etc. […]

Read More

Esofagul - anatomia, vascularizaţia, inervatia.

Esofagul este organul musculofibros al tubului digestiv care uneşte cavitatea bucală şi faringele cu stomacul. La adulţi el are o lungime de 25 cm. Pe traiectul lui, el străbate următoarele regiuni profunde: cervicală, toracică şi abdominală.[…]

Read More

Evoluţia procesului de plagă

Proces de plagă  – este o totalitate de dereglări consecutive ce apar în plagă şi reacţiile declanşate ale întregului organism. Condiţionat evoluţia procesul de plagă se poate deviza în: reacţia generală a organismului; reacţia locală sau regenerarea plăgii.[…]

Read More

Febra reumatismala acuta - clasificare si diagnostic diferentiat

Febra reumatismală acută se consideră maladie sechelară nonsupurativă cu  streptococul β-hemolitic grupul A cu afectarea cordului, articulaţiilor, sistemului nervos central, tegumentelor şi ţesuturilor subcutanate, cu tendinţă spre evoluţie cronică cu exacerbări şi consecinţe grave din motivele realizării carditei reumatismale sau cardiopatiei reumatismale (leziuni valvulare cu sechele fibroase).[…]

Read More